Availability Calendar

Sảnh Hội nghị

Tên sảnh

Kích thước

Diện tích (m2)

Kiểu lớp học

Kiểu rạp hát

ROSE

16.3m x 22.6m

370

200

350

ORCHID

16.3m x 22.6m

370

200

350

TULIP

16.3m x 22.6m

370

200

350

CAMELLIA

16.3m x 22.6m

370

200

350

BALLROOM1

(ROSE+ORCHID)

32.6 mx 22.6m

740

350

1000

BALLROOM1

(CAMELLIA+TULIP)

32.6 mx 22.6m

740

350

1000

CÁT TƯỜNG

39m x 14m

546

250

400

SONG HỶ

39m x 14m

546

350

600

Phòng sự kiện
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp