Availability Calendar
Sảnh Mimosa | TTC Palace - Bình Thuận

Sảnh Mimosa và Sảnh Tulip

Diện tích 370 m2/mỗi sảnh. Diện tích sảnh có thể mở rộng linh hoạt lên đến 800 khách
Xem chi tiết
Sảnh Rose  | TTC Palace - Bình Thuận

Sảnh Rose và Sảnh Violet

Diện tích: 370m2. Diện tích sảnh có thể mở rộng linh hoạt lên đến 800 khách
Xem chi tiết
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp