Availability Calendar
Sảnh Camellia | TTC Palace - Bình Thuận

Sảnh Camellia và Sảnh Tulip

Diện tích 740 m2/mỗi sảnh. Diện tích sảnh có thể mở rộng linh hoạt lên đến 1000 khách
Xem chi tiết
Sảnh Rose  | TTC Palace - Bình Thuận

Sảnh Rose và Sảnh Orchid

Diện tích: 740m2. Diện tích sảnh có thể mở rộng linh hoạt lên đến 1000 khách
Xem chi tiết
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp